Kam vajadzīgs zemes kadastrs?

Pamatā ģeodēzija tad ir zinātne par zemes mērīšanu. Ģeodēzisko un topogrāfisko pētījumu laikā dabūtos rezultātus lieto, priekš tam, lai uztaisīt kartes vai planus, kā piemērs, topogrāfiskais plāns,, kad tiek projektēti rūpnieciskie vai cita veida objekti. Topogrāfija vai arī mērniecība ļauj izveidot GPS navigacijas sistēmas kā arī pateicoties tam var precīzi izmērīt attālumus starp dažādiem objektiem, apzīmēt, kur iet administratīvās robežas starp reģioniem, valsts robežas starp valstīm. Tads speciālists, kurš tad veic šo darbu, ir mērnieks. Viņa uzdevumos tiek iekļauta topogrāfija un ģeodēzija, pie tam tagad Latvijas mērnieks ir ļoti pieprasīta profesija darba tirgū.

Lielā ģeodēzija vai tās sadaļas

Ģeodēzija tiešām ir ļoti pieprasīta nozare, kuras savāktā informācijas apjomi jau ir pieprasīti dažādās tautsaimniecības nozarēs. Celtniecībā mērniecība ir nepieciešama, priekš tam, lai kontrolētu ēku un būvju ģeometrisko precizitāti. Mērnieks būs vajadzīgs zemes pārvaldībā, tā kā zemes kadastrs nemaz nevar iztikt bez objektu atrašanās vietas un lieluma noteikšanas, piemērojot augstas precizitātes instrumentus, jo pretējā gadījumā nebūs precīza kadastrālā uzmērīšana. Meliorācijas kadastrs ģeodēziju pielieto, lai identificētu valsts, pašvaldību robežas, zonas ar īpašiem nosacījumiem, piemēram, drenāžas sistēmas. Kartogrāfijā ģeodēzija jau ir atkarīga no topogrāfiskiem apsekojumiem, priekš tam, lai būtu veidots precīzs topogrāfiskais plāns vai kartes. Priekš valsts drošības un aizsardzības, arī tiek veikts kartogrāfisks darbs. Topogrāfija, ģeodēzija kā arī navigācija jau ir svarīgas jomas priekš valsts bruņotiem spēkiem.

Latvijas mērnieks, pie kā varētu būt pasūtīta kadastrālā uzmērīšana

Vajadzīgs sākt būvdarbus, tāpēc būs nepieciešami detalizēti plānojumi un zemes ierīcības projekti? Jums jāatrod tāda tipa Latvijas mērnieks, kurš piedāvā cilvēkiem pilna spektra kvalificētu palīdzību un arī pats ir profesionālis, jo mērniecība jeb topogrāfija ir tieša zinātne, kas pieprasa lielu vērību. Varbūt Jums nepieciešams atjaunots zemes robežu plāns, ko pieprasa zemes kadastrs, tad arī vajadzīgs mērnieks. 3d skenēšana un lāzerskenēšana nodrošina to, ka iespējams skenēt objektus, kas ir jārestaurē. Brīdī, kad cilvēks nonāk pie tādas lietas, kad tam nepieciešama topogrāfija cena šim procesam nemaz nav īpaši zema, tā kā mērnieks veic lielu daudzumu kvalificēta darba. Kaut gan ieteicams salīdzināt vairākas kompānijas, mēģinot atrast labāko variantu. Un protams, ka lielisks Latvijas mērnieks jau ir profesionālis ar daudzu gadu pieredzi.

Atbildēt

Close Menu