Ģeodēzija un tās modernizācija

Pamatā ģeodēzija jau ir zinātnes nozare par tādu lietu kā zemes mērīšana. Topogrāfija ģeodēzisko pētījumu laikā dabūtos datus pielieto, lai izveidotu precīzas kartes kā arī plānus, projektējot rūpnieciskos un parastos objektus. Protams, topogrāfija vai arī mērniecība ļauj sataisīt GPS navigacijas sistēmas vai pateicoties tam var precīzi izmērīt attālumus starp dažādiem objektiem, konstatēt, kur iet administratīvās robežas starp reģioniem, valsts robežas starp valstīm. Speciālists, kurš veic šo darbu, ir tieši mērnieks. Tā pienākumos ietilpst kā topogrāfgija, tā arī visa ģeodēzija kopumā, un šobrīd Latvijas mērnieks ir diezgan populāra profesija.

Topogrāfija kā arī cita veida ģeodēzijas sfēras

Protams, ka ģeodēzija būs diezgan plašs termins, un katrām vajadzībām bija izdalīti īpasi virzieni, lai īstenotu iecerēto. Tiek izdalīta augstākā ģeodēzija, kur tad mērnieks veic mērījumus zemeslodes apmēros, savukārt, tālāk ir zemā jeb topogrāfija, kas ir mērniecība, lai noteiktu savstarpējo attālumu un lielumu netālu esošiem objektiem. Nav noliedzams, ka vēl ir kartogrāfija un inženier ģeodēzija, kur pirmais palīdz veidot kartes, bet otro sfēru pielieto inženierijā, būvniecības procesos un tamlīdzīgi. Latvijas teritorijā ir zemes kadastrs, kurā, pēc tāda procesa kā zemes robežu uzmērīšana veikšanas, tiek apvienota informācija par zemes īpašumiem un apmēriem, un ir meliorācijas kadastrs, kurā jau dati ir par ūdensnotekām, aizsargdambjiem, valsts līmeņa drenāžas sistēmām.

Latvijas mērnieks – ko tieši dara vai kur tieši var sameklēt?

Nemaz nav svarīgi kādi tad tieši pakalpojumi Jums ir nepieciešami, vai arī tas varētu būt atjaunots robežu plāns, vai arī dažāda veida zemes ierīcības projekti, kadastrālā uzmērīšana vai pat topogrāfiskais plāns, būs vajadzīgs kvalificēts Latvijas mērnieks, kurš prot savus darbus. Mērnieks ir tāds zinātnieks, kas pārzin ne tikai ģeogrāfiju vai fiziku, bet arī, piemēram, modernas tehnoloģijas, kā arī var strādāt ar tāda tipa iekārtām piemēram, kā lāzerskenēšana un 3d skenēšana. Kad tiks pasūtīta topogrāfija cena spēlē ne mazāk būtisku lomu, tā kā tā nevar būt zema, bet, ņemot vērā tirgu, jāņem vērā vidējs izcenojums.

Atbildēt

Close Menu